function dcms_disable_url_comment($fields) { unset($fields['url']); return $fields; } add_filter('comment_form_default_fields','dcms_disable_url_comment'); Reapertura 2021: requisitos para ingresar a España desde Latinoamérica
Si querés info escribí a info@pirlutravel.com Hay diarios que me copian notas! :(